הדוברים

מסרים, הרצאות וקטעי שירה

בכנס ישתתפו דוברים מהשורה הראשונה, מחלימים בעלי עשרות שנות נקיות, לצד אנשי מקצוע ורבנים: